Privatnost podataka i uslovi korišćenja

 

Podaci o firmama i njihovim objektima koji se nalaze na sajtu www.periskop.me su javni i slobodni su za korišćenje, množenje ili upotrebu na bilo koji način. Tu spadaju sljedeći podaci: ime firme, adresa firme, broj telefona, email i web adresa firme, kategorija i podkategorija firme, radno vrijeme firme, opis firme, tačna lokacija firme na mapi i fotografije objekta firme.

 

Periskop logo, naziv kao i kontekst u kome se upotrebljava zaštićeni su autorskim pravima.

 

Svi ostali podaci vezani za proizvod Periskop, kao što su grafički elementi u cjelini ili djelovima zabranjeni su za množenje ili bilo koji vid reprodukcije.